گواهینامه ها

گواهینامه ها

 

  1. اخذ گواهینامه مدیریت تضمین کیفیت   oqs (ISO9001:2000)   اتریش
  2. مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست   hse-ms از شرکت TUV INTERCERT آلمان
  3. مدیریت ایجاد نظام آراستگی ۵s از شرکت بین المللی itcc
  4. مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات نفت (iso-ts29001 ) از شرکت بین المللی itcc
  5. مدیریت تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات و رعایت الزامات زیست محیطی(iso-14001 & bs ohsas 18001) از شرکت TUV INTERCERTآلمان