دسته‌ها
دسته مطالب بالای سایت

واحد فنی مهندسی

واحـد فنی مهندسـی

  • انجام آنالیز شیمیایی متریال
  • سفارشات متریال مطابق با آنالیز
  • آزمون سختی سنجی
  • طراحی نقشه مدل سازی و ریخته گری
  • نظارت بر مراحل تولیـد