دسته‌ها
دسته مطالب بالای سایت

واحد کنترل بازرسی و کنترل کیفیت

  • کنترل ابعادی قطعات در مراحل مختلف تولید
  • کنترل ابعادی نهایی
  • انجام تست های غیر مخرب MT،UT،PT
  • تهیه و تدوین گواهینامه تست های انجام شده
  • تهیه و تکمیل گزارشات بازرسی